VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

4 | S t r a n a 2. Príhovor generálne riaditeľa Vážení akcionári, obchodní partneri. Väčšina uplynulého roku 2019 sa v našej spoločnosti nies la v znamení priaznivých predajných a tiež výrobných čísel. Už to však neboli rekordné čísla ako v roku 2018. V priebehu celého roka sa k nám dostávali informácie od našich obchodných partnerov o poklese ekonomických aktivít naprieč celou ekonomikou. Tento pokles sa nás nakoniec významnejšie dotkol až počas posledného štvrťroku. V ňom sme zaznamenali výrazný pokles predaja v porovnaní s predchádzajúcimi tromi štvrťrokmi a tiež aj v porovnaní s obchodným plánom. Prepad z posl edného kvartálu teda výrazne zrevidoval naše očakávania ohľadom koncoročných čísel smerom nadol. Vo svetle týchto skutočností, konečné čísla prezentované v tejto správe, považujeme za úspech. Z pohľadu hospodárskeho výsledku sa aj rok 2019, v období od majetkového vstupu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., radí medzi tie úspešné – teda ziskové. Teší nás, že aj napriek bežným, každodenným problémom, ktoré podnikanie v konkurenčnom prostredí prináša a nedajú sa úplne eliminovať, sme si všetky naše záväzky voči našim obchodným partnerom plnili včas a v plnom rozsahu. Bolo to aj vďaka dlhodobo nadštandardnej spolupráci s už spomenutou materskou firmou a tiež aj financujúcou bankou. Touto cestou chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom , odber ateľom, dodávateľom, bankovému ústavu a aj predstavenstvu materskej spoločnosti za odvedenú prácu a podporu pri plnení našich spoločných pracovných úloh. Verím, že aj v roku 2020 sa nám podarí udržať sa v nastúpenom trende z predošlých úspešných rokov. In g. Peter BALÁŽ podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=