VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

3 | S t r a n a 1. Predstavenie spoločnosti Spoločnosť ŽIAROMAT a.s. Kalinovo je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ju historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľskej kotliny a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a ďalších). Vo svojej histórií spoločnosť prešla rôznymi etapami vývoja od samostatn ej existencie vo forme účastinnej spoločnosti, cez zaradenie do štátneho podniku Slovenské magnezitové závody, š.p., ďalej cez existenciu ako samostatný štátny podnik až po aktuálnu formu, ktorou je akciová spoločnosť, patriaca do skupiny podnikov ŽP GROUP Podbrezová. Z hľadiska výrobného programu je pre našu spoločnosť stále významnou časťou výroby šamot ( tzn. stavivá na báze Al 2 O 3 ), ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom . Čoraz viac však na význame naberá výroba magnézio - uhlíkatých stavív, žiaru - vzdorných hmôt a zmesí a žiarobetónov . Aj n apriek postupnému znižovaniu spotreby žiaruvzdorných materiálov v oblasti výroby ocele a neželezných kovov má naša spoločnosť stále svoje miesto na trhu. Priebežné investície do technologických zariadení sú nateraz dostačujúcim predpokladom, že aj v budúcnosti budeme schopní si toto miesto na trhu udržať. Spoločnosť ŽIAROMAT a.s. sa počas roku2019 nevenovala žiadnemu výskumu a vývoju a rovnako tak spoločnosť nemala a ani nemá žiadnu organizačnú zložku pôsobiacu v zahraničí. Vedenie spoločnosti ŽIAROMAT a.s. Predstavenstvo Ing. Marián KURČÍK predseda predstavenstva Ing. Peter BALÁŽ podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman GÁL člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Ivan ZEMKO člen predstavenstva a výrobno - technický riaditeľ Ing. Tomáš LONGAUER člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Dozorná rada Ing. Miloš DEKRÉT predseda dozornej rady Ing. Martin DOMOVEC člen dozornej rady Miroslav ŠUĽAJ člen dozornej rady volený zamestnancami (do 2019/08) Miroslav MILEC člen dozornej rady volený zamestnancami (od 2019/08)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=