VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 31633803 DIČ: 2020465722 1 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZOSTAVENEJ K 31.12.2019 A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnosti Akciová spoločnosť ŽIAROMAT a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.07.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 01.08.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 289/S. 2. Hlavnými činnosťami ŹIAROMAT a.s. sú: – výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov, – výskum a vývoj žiaruvzdorných materiálov, – obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti – banská činnosť v zmysle právnych predpisov, – vykonávanie inžinierskych stavieb, – vykonávanie priemyselných stavieb, – staviteľ, – stolárstvo, – kovoobrábanie, – brúsenie a leštenie kovov, – zámočníctvo, výroba nástrojov, – kováčstvo, – cestná motorová doprava – vnútroštátny nákladná cestná doprava. 3. Počet zamestnancov Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 2018 2019 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 190 191 Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 190 181 počet vedúcich zamestnancov 12 12 4. Údaje o neobmedzenom ručení Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. 5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením akciovej spoločnosti 26. marec 2019. 7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2018 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 27. marca 2019. 8. Schválenie audítora Valné zhromaždenie 26. marca 2019 schválilo spoločnosť BDR spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY Predstavenstvo: Ing. Marian Kurčík - predseda Ing. Peter Baláž - podpredseda Ing. Tomáš Longauer - člen Ing. Ivan Zemko - člen Ing. Roman Gál - člen Dozorná rada Ing. Miloš Dekrét - predseda Ing. Martin Domovec - člen Miroslav Milec - člen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=