VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

4 1. Predstavenie spoločnosti Spoločnosť ŽIAROMAT a. s. Kalinovo je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ho historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a podobne). Vo svojej histórií spoločnosť prešla rôznymi etapami vývoja od samostatnej existencie vo f orme účastinnej spoločnosti, cez zaradenie do štátneho podniku Slovenské magnezitové závody, š.p., ďalej existovala ako samostatný štátny podnik, aktuálnou formou je akciová spoločnosť patriaca do skupiny ŽP GROUP Podbrezová. Z hľadiska výrobného programu je pre ŽIAROMAT a. s. stále hlavnou čas- ťou výroby – šamot (t.z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastic- kým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí. Napriek postupnému znižovaniu mernej spotreby žiaruvzdorných ma- teriálov v oblasti výroby ocele a neželezných kovov si spoločnosť našla svoje miesto na trhu a po zrealizovaní nevyhnutných technologických investícií po- tvrdí svoje opodstatnenie aj v budúcnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=