VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

23 2.3 Ložisko žiaruvzdorných ílov Kalinovo IV - Močiar Celková suma: 3 207,61 EUR g) platba za ťažobné právo: 663,88 EUR a) daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň: 0,00 EUR b) dividenda: 0,00 EUR c) licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy: 0,00 EUR d) prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu: 0,00 EUR e) platba za zlepšenie infraštruktúry: 2 543,73 EUR 3. Platby vykonané nepeňažným plnením vrátane vyjadrenia ich peňažnej hodnoty, pričom sa zverejní aj obsah a rozsah nepeňažného plnenia a popíše sa, ako bolo vyjadrenie peňažnej hodnoty tohto plnenia určené V roku 2016 neboli vykonané platby nepeňažným plnením orgánom verejnej moci. 4. Vyhlásenie štatutárneho orgánu účtovnej jednotky podpísané oprávnenou osobou, že správa o platbách poskytuje verný obraz o platbách Čestne vyhlasujeme, že správa o platbách poskytuje verný obraz o platbách ŽIAROMAT a.s. orgánom verejnej moci v roku 2016 v súlade s § 20a a 20b zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov. V Kalinove 13.3.2017 Ing. Ľubomír K u p e c podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ján Villim člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=