VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

2. Príhovor generálneho riaditeľa Rok 2015 nebol jednoduchý. Po prvom štvrťroku, kedy bol naplnený obchodný aj finančný plán, došlo k poklesu predaja aj výroby a na konci roka sme zaznamenali až 8%-tný pokles oproti plánu. Pokračoval konflikt na Ukrajine, ktorý utlmuje rozvoj začatých obchodných prípadov. Ale aj naši ďalší odberatelia z oblasti výroby ocele a zlievárenstva nevyužívali svoje kapacity na takej úrovni ako sme predpokladali. Naviac neustále klesá výroba krbov a kachlí u našich stálych odberateľov. V priebehu roka sme ponúkli na trh 34 nových pozícií tvarových výrobkov a 4 nové receptúry netvarových výrobkov. Naše výrobky sa exportujú do deviatich štátov EÚ a do šiestich štátov mimo EÚ. Realizovalo sa 15 investičných akcií, ktoré sú zamerané hlavne na zvyšovanie produktivity práce, kvality výrobkov a zlepšovanie pracovného prostredia. Dokázali sme naplniť naše záväzky voči zamestnancom dohodnuté v Kolektívnej zmluve. Kladne hodnotím aj spoluprácu s našimi odberateľmi, dodávateľmi aj ostatnými, ktorí sa podieľali na našich výsledkoch hospodárenia. Zvláštne poďakovanie za dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny patrí našim zamestnancom výrobných aj nevýrobných útvarov a predstavenstvu ŽP a.s. za podporu a ústretovosť. Ing. Ľubomír Kupec podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=