VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

1. Predstavenie spoločnosti Spoločnosť ŽIAROMAT a. s. Kalinovo je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ho historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a po- dobne). Vo svojej histórií spoločnosť prešla rôznymi etapami vývoja od samostatnej existencie vo forme účastinnej spoločnosti, cez zaradenie do štátneho podniku Slovenské magnezitové závody, š.p., ďalej existovala ako samostatný štátny podnik, aktuálnou formou je akciová spoločnosť patriaca do skupiny ŽP GROUP Podbrezová. Z hľadiska výrobného programu je pre ŽIAROMAT a. s. stále hlavnou čas- ťou výroby – šamot (t.z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastic- kým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí. Napriek postupnému znižovaniu mernej spotreby žiaruvzdorných ma- teriálov v oblasti výroby ocele a neželezných kovov si spoločnosť našla svoje miesto na trhu a po zrealizovaní nevyhnutných technologických investícií po- tvrdí svoje opodstatnenie aj v budúcnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=