Priručka používateľa Oceľové rúry ZP - január 2021 - 16. vydanie

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA - Oceľové rúry ŽP a.s. - 16. vydanie - január 2021 1
Normalizačné spoločnosti a normalizácia 5
Oceľové rúry - klasifikácia, termíny a definície 5
Technické normy pre oceľové rúry 5
Prehľad základných charakteristík oceľových rúr 6
Rozmery rúr 6
Ovalita, excentricita 6
Hmotnosť rúr 6
Ocele pre rúry 7
Technicko-dodacie podmienky (TDP) pre rúry (okrem skúšania) 9
Skúšanie rúr 9
Systémy riadenia kvality, certifikácia, legislatíva 11
Riadenie kvality 11
Legislatíva 11
Rúry pre stavebné účely 11
Rúry pre tlakové použitie 11
Rúry pre mechanické účely a časti strojov 11
Schéma výrobného toku v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová 12
Výrobný program - členenie výrobkov podľa účelu použitia 14
Prehľad TDP pre skupiny rúr podľa účelu použitia 15
Výrobková časť 16
Oceľové bezšvíkové rúry pre oceľové konštrukcie 16
Oceľové bezšvíkové rúry pre časti strojov a všeobecné technické účely 18
Oceľové bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia pre teplotu okolia 24
Oceľové bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia pre zvýšené teploty – kotlové 28
Oceľové bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia z jemnozrnných ocelí 36
Oceľové bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia pre nízke teploty 38
Oceľové bezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky 50
Rúry s vnútorným rebrovaním 54
Oceľové bezšvíkové rúry pre závitovanie a zváranie 56
Oceľové bezšvíkové rúry pre potrubia s horľavými médiami 58
Olejárske rúry 62
Štandardné presné bezšvíkové oceľové rúry ťahané za studena 64
Rúry pre automobilový priemysel 75
Vstrekovacie rúry 76
Rúry galvanizované s PVC povlakom 76
Špeciálne rúrové profily 76
Rúry na výrobu hydraulických a pneumatických valcov - rúry pre mechanické obrábanie - typ HPZ 77
Rúry na výrobu hydraulických a pneumatických valcov - rúry opracované na hotovo - typ HP 79
Rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL a galvanizované rúry 81
Rúry pre výrobu ložísk 90
Rúry vo zvitkoch 91
Rúrové polotovary 92
Oceľové rúrové navarovacie oblúky 94
Rúrové oceľové prechody (redukcie) 101
Oceľové kontinuálne odlievané bloky 102
Prílohy: 103
Balenie rúr 103
Skúšky mechanických a technologických vlastností rúr. 104
Tesnosť rúr podľa predpisov ASTM (ASME) 106
Definícia stavu a názvoslovie tepelného spracovania 106
Značenie ocelí podľa EN noriem 107
Prevodová tabuľka oceliarenských veličín 108
Prevodová tabuľka oceliarenských veličín 109
Porovnanie pevnosti v ťahu a tvrdostí 120
Označovanie ocelí podľa EN 10027 - 2 121
Kontakty 122

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=