STEEL NAVIGATOR

STN / ČSN GOST PN - H JIS US normy - ASTM, ASME, API Rozmerová TDP Oceľ Rozmerová TDP Oceľ Rozmerová TDP Oceľ Rozmerová TDP Oceľ Rozmerová TDP Oceľ norma norma norma norma norma STN / ČSN GOST PN - H JIS US standards - ASTM, ASME, API Dimensional TDR Steel Dimensional TDR Steel Dimensional TDR Steel Dimensional TDR Steel Dimensional TDR Steel standard grade standard grade standard grade standard grade standard grade 42 5715 42 0250 11 353, 11 453 8732 8731 1050: 10, 20, 35, 45 G 3444 G 3444 STK 290 A 500 A 500 Grade A, B, C, D 42 5716 11 503, 11 523 19281: 09G2S STK 400 A 501 A 501 A 501 STK 490 STK 500 STK 540 42 5715 42 0250 11 353, 11 453, 11 503, 8732 8731 1050: 10, 20, 35, 45 74 219 74 219 PN-H-84019: 10, 20, 35, 45 G 3445 G 3445 STKM 11A A 53 A 53/A530 Grade A, B 42 5716 11 523, 11 550, 11 650 19281: 09G2S STKM 12A, STKM 12B, STKM 12C A 519 A 519 MT 1010, MT 1015, MT X1015 12 040, 12 050, 12 060 STKM 13A, STKM 13B, STKM 13C MT 1020, MT X1020 STKM 14A, STKM 14B, STKM 14C 1008, 1010, 1012, 1015 STKM 15A, STKM 15C 1016, 1017, 1018, 1019 STKM 16A, STKM 16C 1020, 1021, 1022, 1025 STKM 17A, STKM 17C 1026, 1030, 1035, 1040 STKM 18A, STKM 18B, STKM 18C 1045, 1050 STKM 19A, STKM 19C 1518, 1524, 1541 STKM 20A 42 5715 42 0250 11 353, 11 453 8732 8731 1050: 10, 20, 35, 45 74219 74219 PN-H-84023: R35, R45, R65 G 3454 G 3454 STPG370, STPG410 A 53 A53/A530 Grade A, Grade B 42 5716 11 503, 11 523 G 3455 G 3455 STS370, STS410, STS480 42 5715 42 0251 11368, 11 418, 8732 8731 1050: 10, 20, 35, 45 74 252 74 252 PN-H-84024: G 3456 G 3456 STPT 370, 410, 480 ANSI B 36.10 A106/A530 Grade A, B, C 42 5716 12 021, 12 022, 12 025 TU 14-3-190 K10, K18, 16M, 15MH, 13 HMF G 3458 G 3458 STPA 12, 20, 22, 23, 24 A 192 A192/A450 A 192 (42 6710) 15 020, 15 121, 15 128 TU 14-3-460 TU 14-3-460 1050: 10, 20, 35, 45 G 3461 G 3461 STB 340, 410, 510 A 209 A209/A450 T1, T1a, T1b (42 6711) 15 313 4543: 10G2, 15ChM G 3462 G 3462 STBA 12, 13, 20, 22, 23, 24 A 210 A210/A450 A - 1, C 20072: 12Ch1MF A 213 A213/A450 T2, T11, T12, T21, T22, T24 A 335 A335/A999 P1, P2, P11, P12, P21, P22, P24 A 556 A556/A450 A2, B2, C2 42 5715 42 0165 11 369, 11 419, 11 448 ANSI B36.10 A333/A530 Grade 1, 3, 6, 7 42 5716 11 449, 11 503 A 334 A334/A450 Grade 1, 3, 6, 7 (42 6710) ANSI B36.10 A524/A530 A 524 (42 6711) 42 6710 42 0251 11 368, 11 418 8734 550 1050: 10, 20 G 3461 G 3461 STB 340, 410, 510 A 179 A179/A450 A 179 42 6711 12 021, 12 022, 12 025 4543: 10G2 G 3462 G 3462 STBA 12, 22 15 020, 15 121, 15 128 1060 1060 1050:10 42 5710 42 0250 11 353 3262 3262 380: St0, 1050: 10 74220 74220 84023: R35, R45 A 53 A53/A530 Grade A, B 42 5711 (ANSI B36.10) A 795 A 795 Grade A, B API 5L API 5L Grade A, B, X42, X46, X52 X60 API 5CT API 5CT H40, J55, K55, N80 42 6710 42 0260 11 353, 11 453, 11 503 8734 8733 1050: 10, 20, 35, 45 74 240 74 240 PN-H-84018: 18G2A, 18G2 G 3445 G 3445 STKM 11A A 519 A 519 MT 1010, MT 1015, MT X1015 42 6711 11 523, 11 550, 11 650 9567 4543: 10G2, 15ChM PN-H-84019: 10, 20, 35, 45 STKM 12A, STKM 12B, STKM 12C MT 1020, MT X1020 42 6712 12 040, 12 050, 12 060 19281: 09G2S PN-H-84023: R35, R 45, R 65 STKM 13A, STKM 13B, STKM 13C 1008, 1010, 1012, 1015 21729 1050: 45 STKM 14A, STKM 14B, STKM 14C 1016, 1017, 1018, 1019 4543: 20A, 10G2 STKM 15A, STKM 15C 1020, 1021, 1022, 1025 12132 12132 380: Table 1 STKM 16A, STKM 16C 1026, 1030, 1035, 1040 1050: 10, 20, 35, 45 STKM 17A, STKM 17C 1045, 1050 4543: 09G2S STKM 18A, STKM 18B, STKM 18C 1518, 1524, 1541 STKM 19A, STKM 19C STKM 20A G 3454 G 3454 STPG 370, 410 G 3455 G 3455 STS 370, 410, 480 Presné rúry z ocelí typu 11 503, 11 523, St52, E355 s dohodnutými rozmermi a mínusovou toleranciou vnútorného priemeru / Semiproduct from steel type St 52 or E 355 for production of cylinders Presné rúry z ocelí typu 11 503, 11 523, St52, E355 s vnútorným povrchom opracovaným na hotovo - tolerancia H8 Tubes for production of cylinders “ready to use“ 42 6711 42 0260 11 353, 11 523 JOHS-102 JOHS-102 STPG370, STS370 A 822 A 822/A 450 A 822 42 6712 A 519 A519 MT 1010, MT 1015, MT 1020 MT X1015, MT X1020 1008, 1010, 1012, 1015, 1016 Viď Presné štandardné rúry 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 See Precision standard tubes 1022, 1025, 1026, 1030, 1035 1040, 1045, 1050 1518, 1524, 1541 podľa špecifikácie zákazníka 14 109 by customers specification 42 6713 42 0142 11 320, 11 343, 11 373, 11 523 10 704 10 707 1050 - 10, 20 74 241 74 241 84 023: 08x, 12x, St2Sx G 3445 G 3445 STKM 11A-20A A 513 A 513 MT 1010, MT 1015, MT 1020 84 020: St 3Sx MT X1015, MT X1020 84 018: 18G2A 1008, 1010, 1012 1015, 1020 1015, 1020, 1524 42 6714 42 0142 11 320, 11 343, 11 373, 11 523 A 513 A 513 MT 1010, MT 1015, MT 1020 MT X1015, MT X1020 1008, 1010, 1012 1015, 1020, 1524 42 6935 42 0121 11 320, 11 343, 11 373 42 6936 11 448, 11 523 Rozsah rozmerov Účel použitia vonkajší priemer / hrúbka steny (mm) Dimensional range Application outside diameter / wall thickness (mm) 21,3 - 139,7 pre oceľové konštrukcie 2,6 - 12,5 structural hollow sections 21,3 - 139,7 pre mechanické obrábanie, 2,6 - 12,5 časti strojov a všeobecné použitie for mechanical treatment and machine parts 10,2 - 139,7 - pre teplotu okolia 1,6 - 12,5 - for room temperature 10,2 - 139,7 - pre zvýšené teploty (kotlové) 1,6 - 12,5 - for elevated temperatures (boiler) 10,2 - 139,7 - z jemnozrnných ocelí 1,6 - 12,5 - from fine-grain steel 10,2 - 139,7 - pre nízke teploty 1,6 - 12,5 - for low temperatures 12,7 - 76,2 - pre tepelné výmeníky 1,2 - 5 - for heat exchangers 10,2 - 114,3 pre závitovanie alebo zváranie 2 - 5,4 for threading or welding 10,3 - 114,3 pre prepravu horľavých plynov a kvapalín 1,7 - 13,5 line pipe 26,7 - 114,3 / 2,5 - 9,6 olejárske / casing and tubing 4 - 120 štandardné 0,5 - 10 standard 50 - 130 pre výrobu valcov - typ HPZ 5 - 10 for cylinder production - type HPZ 50 - 130 pre výrobu valcov - typ HP 5 - 10 for cylinder production - type HP 6 - 80 pre tlakové potrubné obvody 1 - 12,5 for pressure circuits 4 - 120 pre automobilový priemysel 0,5 - 10 for automotive industry 22 - 70 / 3 - 8 pre výrobu ložísk for bearing rings 19 - 90 kalibrované 1 - 5 cold sized 4 - 80 ťahané za studena 0,5 - 4,5 cold drawn 15 - 100 s pravouhlým prierezom 1 - 3 with rectangular section Tento materiál je sprievodcom v sortimente oceľových výrobkovakciovej spoločnosti ŽeleziarnePodbrezová. Na našej webovej stránke sme pre Vás pripravili rozšírené vyhľadávanie vo výrobnom programe a v atlaseocelí. VyhľadávanieVámposkytnepodrobné informácie o oceliach podľa jednotlivých národných noriem, ich chemické zloženie, mechanické vlastnosti alebo účel použitia. Navštívte sekciu VÝROBKY na www.oceloverury.sk This brochure is a guide through steel products of Zeleziarne Podbrezova a.s. Our web page gives you abroad range of products you can search for, including the ”Steel Atlas”. Search will offer to you detailed information about our steel according to individual national standards, their chemical composition, mechanical properties and purpose to be used for. Please visit our PRODUCT section at www.steeltube.sk Kontakty / Contact Železiarne Podbrezová, a.s. , Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovakia tel: + 421 48 6451111, fax: +421 48 6453072 www.steeltube.sk , e-mail: admin@zelpo.sk PIPEX Italia, S.p.A., Via Paleocapa 10, 28041 Arona (Novara), Italy tel: +39 0322 235511 , fax: +39 0322 44688 www.pipex.it, e-mail: info@pipex.it ŽP Trade Bohemia, a.s. , Ztracená 272, 161 00 Praha 6, Czech Republic tel: +420 2 35301190, 235300731, fax: +420 2 35300760 e-mail: info@zptrade.cz SLOVRUR, Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 37 - 450 Stalowa Wola, Poland tel: +48 15 8448045, 8448046, fax :+48 15 8420234 www.slovrur.pl, e-mail: slovrur@tg.onet.pl Bezšvíkové oceľové rúry / Seamless steel tubes and pipes Zvárané presné oceľové rúry / Precision welded steel tubes Presné bezšvíkové oceľové rúry / Precision seamless steel tubes Druh rúr Group of tubes pre tlakové účely / for pressure purposes

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=