PODBREZOVAN  2/2005

STRANA 3

logo ZP a.s.

STRANA 3

0

1 2 3 4 5 6

Socialna oblast


<<<

Zoznamte sa so zakonmi

Co je nove v kupelnej liecbe

od 1. januara 2005?

zelp0502e.jpg (21712 bytes)Novym zakonom NR SR c. 577/2004 sa rusi rozlisovanie indikacii znakom “x” (system absolvovania kupelnej liecby na PN). Niektore indikacie su spojene do jednej, zmena je aj v dlzke trvania indikacii. Pribudli indikacie s poziadavkou na pozadovanie cestneho prehlasenia o absolvovani poslednej kupelnej liecby (kupelna liecba v tychto indikaciach moze byt poskytovana len 1x za dva roky), ambulantna kupelna liecba poskytovana z verejneho zdravotneho poistenia je zrusena. Doslo k zmene v dlzke trvania kupelnej liecby. Nemeni sa tlacivo na vypisovanie kupelnych navrhov, ani postup vypisovania navrhu na kupelnu liecbu.
Indikacne skupiny kupelnej liecby su rozdelene do troch klasifikacnych skupin podla typu uhrady kupelnej liecby z verejneho zdravotneho poistenia :

Kupelna liecba typu “A” :

tu su zahrnute indikacie, pri ktorych je zdravotna starostlivost plne hradena z verejneho zdravotneho poistenia. Zdravotna poistovna uhradi pri tomto type kupelnej liecby komplexnu liecbu (strava, ubytovanie, liecebny proces). Na zaklade nariadenia vlady SR c. 722/2004 o vyske uhrady poistenca za sluzby suvisiace s poskytovanim zdravotnej starostlivosti si pacient uhradza 50 korun za stravovanie a pobyt na lozku pocas poskytovania ustavnej zdravotnej starostlivosti v prirodnych liecebnych kupeloch, bez ohladu na dlzku ustavnej zdravotnej starostlivosti. Cestovne naklady suvisiace s kupelnou liecbou poistovne neuhradzaju.

Kupelna liecba typu “B” :

sem patria indikacie, pri ktorych je zdravotna starostlivost plne hradena z verejneho zdravotneho poistenia a sluzby nie su hradene z verejneho zdravotneho poistenia. Zdravotne poistovne uhradia pri tomto type kupelnej liecby iba naklady za liecebny proces. Pacient uhradza naklady za sluzby v I. a IV. stvrtroku vo vyske 150 korun, v II. a III. stvrtroku vo vyske 220 korun za stravovanie a standardny pobyt na lozku. Cestovne naklady suvisiace s kupelnou liecbou poistovne neuhradzaju.

Za standardny pobyt na lozku sa povazuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvomi postelami a umiestnenie spolocneho socialneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.

Kupelna liecba typu “C” :

do tejto skupiny patria indikacie, pri ktorych moze byt zdravotna starostlivost ciastocne hradena z verejneho zdravotneho poistenia a sluzby nie su hradene z verejneho zdravotneho poistenia – poistenec si tento typ kupelnej liecby hradi sam.
Sprievodca pri kupelnej starostlivosti je osoba, ktora bola prijata do ustavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa ustavna starostlivost poskytuje. Zdravotna poistovna uhradza naklady za pobyt sprievodcu podla platneho Cenoveho opatrenia v maximalnej vyske 150 korun na 1 den. Tieto naklady zahrnaju iba naklady za ubytovanie sprievodcu. Sprievodca uhradza za 1 den pobytu 100 korun, ak nie je oslobodeny od uhrady.
Navrh na kupelnu starostlivost musi byt vzdy objektivne zdovodneny dolozenim prepustacej spravy z nemocnice, alebo odborneho nalezu; okrem toho musi obsahovat podla druhu choroby dalsie povinne a laboratorne vysetrenia, ktore nesmu byt starsie ako 6 mesiacov, ak zdravotny stav choreho nevyzaduje urobit nove vysetrenie. Ak navrh na kupelnu starostlivost nie je vybaveny do jedneho roka, musi byt aktualizovany (nanovo vypisany).
Pred nastupom na kupelnu liecbu musi osetrujuci prakticky lekar potvrdit aktualny zdravotny stav pacienta z hladiska vylucenia kontraindikacie. Potvrdenie nesmie byt starsie ako strnast dni.
Kupelna starostlivost nie je neodkladnou zdravotnou starostlivostou, preto nie je narokovatelnou davkou z verejneho zdravotneho poistenia a moznosti poistovne ovplyvnit miesto pobytu a cas nastupu su obmedzene, aj vzhladom na rozdielnu vysku spoluucasti poistenca v jednotlivych stvrtrokoch.
Sideria - Istota prijala navrhy na kupelnu liecbu este v roku 2004, ktore boli vypisane podla starych indikacnych skupin. Tym, ze od 1. januara 2005 platia uplne ine pravidla, kupelny navrh, ktory by bol vybaveny v roku 2004, je uz v tomto roku neplatny. Preto vas prosime o trpezlivost a porozumenie, ked vam poistovna takyto navrh vrati. Je to dane objektivnou skutocnostou – novy zakon o zdravotnej starostlivosti. Ani pri maximalnej snahe vyjst poistencovi v ustrety zakon neumoznuje navrhy na kupelnu liecbu z minuleho roku vybavit.

Beata Weissova, tajomnicka kupelnej komisie

Kupelne navrhy, ktore boli vybavovane v roku 2004, su uz neplatne!


<<<

ZP Bytos s. r. o. informuje:

Uprava cien energii v roku 2005

V tychto dnoch obdrzali vlastnici bytov nove zalohove predpisy, v ktorych spravca zohladnil ceny energii stanovenych Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi pre rok 2005.

K uprave v zalohovych platbach doslo v nasledovnych polozkach energii:

Nazov polozky Rok 2004 Rok 2005 % narast energii
Studena voda pitna

(vodne+stocne)

36,80 Sk/m3 47,54 Sk/m3 29,18
Dazdova voda 13,18Sk/m3 19,28Sk/m3  46,2
Tepelna energia

-UK+TUV

(dod. Dalkia*)

495Sk/GJ 525Sk/GJ  6
Tepelna energia

UK+TUV ZP a .s.*)

469Sk/GJ 514Sk/GJ 9
Elektricka energia 5,7Sk/kWh 5,95Sk/kWh 4,3

* Ceny boli stanovene po konzultacii s dodavatelmi tepla.

K uprave doslo v niektorych samospravach v preddavkoch do fondu udrzby a oprav, v sulade so zakonom 367/2004 Z. z., a v polozke poistne. Niektore bytove domy su od 1. januara 2005 poistene na trhovu hodnotu s vyssim poistnym plnenim. Uvedena uprava sa premietne do vyssieho zatazenia rodinneho rozpoctu v roku 2005 asi od 100 do 300 Sk na rodinu a mesiac, s ohladom na ich spotrebu dosiahnutu v predchadzajucom obdobi.

Ing. V. Bulakova


<<<

* nasa anketa *nasa anketa *nasa anketa

Dan z nehnutelnosti

Zaciatok roka je spaty so zdanovanim prijmov a majetku obyvatelstva, a to nielen na Slovensku. Zakon Slovenskej narodnej rady c. 317/1992 Zb. – o dani z nehnutelnosti do roku 2005, bol zruseny k 1. januaru 2005 a tato aktualna zmena nas viedla k tomu, aby sme sa nahodne oslovenych spolupracovnikov opytali:

“VIETE, AKE DOLEZITE ZMENY PRINIESOL NOVY ZAKON O DANIACH Z NEHNUTELNOSTI?”

Ing. Milan MAJER, odbor ekonomickeho planovania

- Zmena oproti podavaniu danovych priznani - k dani z nehnutelnosti v predchadzajucich obdobiach nie je vo vyplnovani tlaciv, ale “len” v objeme penazi (sadzieb ) a adresnosti ich pouzitia. Kazdy majitel nehnutelnosti musi navstivit ten isty urad a vyplnit take iste tlacivo, ako to uz spravil pri prvom podani. Musi sa vsak oboznamit so vseobecne zavaznymi nariadeniami mestskeho zastupitelstva o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady (ktore mozu byt podla uzemia rozne). Nechapem, preco vymer o poplatkoch nemozu spracovat uradnici z podkladov, ktore maju k dispozicii v sulade so vseobecne zavaznymi nariadeniami prislusneho mestskeho zastupitelstva .

Ing. Jaroslav MACEJOVSKY, odbor financovania

-Zakladne informacie mam, ale datum 28. februar 2005 u nas skor ustrazi manzelka, ako ja. Pred casom bolo pokrokove deklarovat sprehladnenie a zjednodusenie danoveho systemu. Tato dan, kde jej vysku a vyber stanovuju jednotlive obecne urady, do tohto systemu urcite nezapada. Ozaj, aby som nezabudol: drzim palce a prajem vela trpezlivosti a tolerancie tym, ktori dedenim, alebo inak, sa stali vlastnikmi nejakej 10-tiny, 100-tiny, 1000-ciny pozemku, stavby a zacnu obiehat miestne prislusne obecne urady. Akosi sa zabudlo, ze dnes je bezne, ze sa stretnu ludia z roznych kutov Slovenska a nemaju prave v plane - poznavaci zajazd po rodnej vlasti.

Ing. Stefan UHRIN, druhovyroba

-Pocul som, ze sa maju znovu robit danove priznania. Neviem preco znovu pokusaju, ved sme ich uz davali a nevidim dovod, aby sme to aj v tomto roku opakovali. Podla mna ide o duplicitu, zbytocnu byrokraciu - ved vlani sme podali danove priznania a kazdu zmenu, tak ako od nas pozadovali, sme nahlasili.
Prenechanie kompetencii pre spravu a vysku dani miestnej sprave bude mrzute, pretoze hranica bude vyplyvat z ich financnej situacie. Uvidime ako sa zachovaju starostovia obci a primatori.

Maria Plevova, druhovyroba

-Byt sme si odkupili pred troma rokmi a uplatnili sme si narok na patrocne oslobodenie od dane. Z medii som sa vsak dozvedela, ze bude najlepsie, ak sa budem na tuto oblast informovat priamo v prislusnom mestskom urade, co aj mienim urobit.
V situacii, ked si kazda obec i mesto bude sama stanovovat vysku dane,  mozu sa vyskytnut pripady, ze tam - kde budu financie chybat, samospravy navrhnu aj vyssie dane.

Ing. Peter BELKO, druhovyroba

-Cital som v dennej tlaci, ze danove priznanie musi podavat kazdy vlastnik nehnutelnosti. Nepoznam presne detaily, ale viem, ze vysiel novy zakon.
Urcite bude prinosom, ze vysku dani budu urcovat samospravy, ale malo by to byt aspon ciastocne regulovane statom, aby pravomoc nezostala cisto samospravam. Mal by tu fungovat nejaky kontrolny mechanizmus.

Maria GONDOVA, zvarovna rur velkych priemerov

-Respektujem schvaleny zakon c. 582/2004 o zmenach dani z nehnutelnosti, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady atd. Verim, ze prislusne urady nebudu zneuzivat a po urcitom case si prisposobovat vysku dani svojim narokom. Majitel pri nadobudani nehnutelnosti vynalozi velke usilie, tak by som uvitala moznost kontroly pri nakladani s odvedenymi danami.

Ku+foto


<<<

Na vase otazky odpoveda  Ing. Romana Marhava z referatu dani

Oslobodenie sa vztahuje len na prveho vlastnika

*Je povinny podat danove priznanie aj ten vlastnik bytu a zaroven podielu na pozemku, ktory si uplatnil narok na oslobodenie od dani a patrocna doba este neuplynula?

- Nie. Danove priznanie nepodavaju ti danovnici, ktori maju oslobodene pozemky, stavby a byty este podla zakona SNR c.317/1992 Zb. o dani z nehnutelnosti v zneni neskorsich predpisov a doba oslobodenia zatial neuplynula. V zmysle citovaneho zakona bol danovnik oslobodeny od dane z bytov na 5 rokov od roku nasledujuceho po nadobudnuti vlastnictva bytu podla zakona c. 182/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, oslobodenie sa vsak vztahovalo len na prveho vlastnika. Oslobodeni boli teda iba ti, ktori kupili byt od stavebneho bytoveho druzstva, mesta ci obce, a nie ti, ktori kupili byt od inej sukromnej osoby. V pripade, ze vlastnik bytu po nadobudnuti bytu podal danove priznanie a  uviedol si v nom oslobodenie a patrocna doba este neuplynula, nema povinnost podavat danove priznanie do terminu 28. februar 2005.

*Tyka sa oslobodenie od dane z bytu jeho noveho majitela, ak k zmene doslo v priebehu uvedenych piatich rokov?

- Nie. V pripade ze danovnik kupil byt od stavebneho bytoveho druzstva, resp. mesta, mal narok na oslobodenie od dane na pat rokov. Ak v tejto  patrocnej lehote byt predal inej osobe, narok na oslobodenie od dane z bytov zanikol. Vyssie citovany zakon o dani z nehnutelnosti jednoznacne hovori, ze oslobodenie sa vztahuje len na prveho vlastnika.

*Pri predkladani listu vlastnictva, kupnej zmluvy a inych dokladov potvrdzujucich vlastnictvo, musi byt splnena trojmesacna podmienka pre aktualnost vypisu z katastralneho uradu?

- Nie. Zakon neuklada danovnikovi pri predkladani danoveho priznania povinnost predlozit spolu s vyplnenym danovym priznanim k dani z nehnutelnosti ani list vlastnictva, ani ziadne ine doklady. Vsetky doklady, na zaklade ktorych si danovnik priznanie vypisal predklada iba k nahliadnutiu a z dovodu rychlejsej kontroly spravnosti vypisania danoveho priznania. Samosprava ma k dispozicii podklady z katastralneho uradu, na zaklade ktorych si vie skontrolovat kazde danove priznanie

avsak odporucam kazdemu, aby spolu s danovym priznanim predlozil k nahliadnutiu aj list vlastnictva, ktory vsak nie je potrebne aktualizovat. Predlozeny list vlastnictva, kupna zmluva, resp. ine doklady urcite skratia vas cas straveny na mestskom ci obecnom urade.

*Su statom stanovene hranice, ktore by nemali samospravy pri urcovani vysky dani prekrocit?

- Nie. Zakon c. 582/2004 Z. z. - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady stanovuje vysku jednotlivych sadzieb, avsak zaroven dava moznost spravcovi dane, t. j. mestam a obciam, sadzby dane znizit alebo zvysit prostrednictvom vseobecne zavazneho nariadenia. Stat nevymedzil samosprave maximalnu vysku sadzieb dani z nehnutelnosti, teda ziadne hranice stanovene nie su.

V. Kukolova

Pokracovanie v buducom cisle

 


<<<

PODBREZOVAN  2/2005

STRANA 3

logo ZP a.s.

STRANA

0

1 2 3 4 5 6