Mapa Slovenska / Map of Slovak Republic
(flash ver.)

Mapa SR

Pre zobrazenie podbrobnej mapy Tálov, kliknite na "Tále" v obrázku.
For detailed map of Tale click on "Tale" on the picture.

Vyberte mesto odkiaµ cestujete:
Choose the town where you come from: